Masę [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
masę przysłówek Masę spraw mam na głowie.