Mą [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
forma krótsza biernika i narzędnika liczby pojedynczej zaimka moja Któraś z dziewcząt będzie mą rywalką.