Me [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
me forma krótsza mianownika i biernika liczby pojedynczej zaimka moje Zniszczyła  me najpiękniejsze kwiaty.