Mego [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
mego forma krótsza dopełniacza liczby pojedynczej zaimków mój, moje Nie widziałeś mego taty?