Mało [synonimy]

  • Trochę.
  • Niewiele.
  • Niedostatecznie.
  • Odrobina.
  • Nieznacznie.
  • Cokolwiek.
  • Niedużo.
  • Za mało.
  • Tyle, co brudu za paznokciem.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]