Małomówny [synonimy]

  • Nierozmowny.
  • Milczący.
  • Milkliwy.
  • Oszczędny w słowach.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]