Małostkowość [synonimy]

  • Kramikarstwo.
  • Wyrachowanie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]