Małżeństwo [synonimy]

  • Związek.
  • Ożenek.
  • Kajdany.
  • Zamążpójście.
  • Więź.
  • Rodzina.
  • Węzeł małżeński.
  • Żeniaczka.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]