Małżonkowie [synonimy]

  • Małżeństwo.
  • Rodzina.
  • Para.
  • Połowica.
  • Kobieta.
  • Zona.
  • Mąż.
  • Chłop.
  • Stadło małżeńskie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]