Manifestować [synonimy]

  • Demonstrować.
  • Pokazywać.
  • Protestować.
  • Zadokumentować.
  • Urządzać demonstrację.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]