Mapa [synonimy]

  • Karta.
  • Plan.
  • Atlas.
  • Rysunek.
  • Wykres.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]