Mamurius [mitologia]

  • Płatnerz oskijski, który na zlecenie króla rzymskiego Numy Pompiliusza mial wykonać 11 tarcz na wzór tarczy zesłanej królowi z nieba.
  • Tarcze te nosili saliowie, kapłani boga Marsa podczas święta  zwanego Mamuralia.
  • Święto to  było 14 marca.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły