Mania [mitologia]

  • Personifikacja Szaleństwa.
  • Bóstwo pokrewne  eryniom.
  • Zsyłane przez bogów jako przejaw ich gniewu za nieprzestrzeganie praw i obrzędów przez nich ustanowionych.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły