Swoją czy stołka?

Mama siedzi na stołku z wysuniętą nogą.