Mankament [wyrazy przeciwstawne]

  • Mankament, wada, błąd, usterka, uchybienie, strata czegoś.
  • Przeciwstawne:
    •  zaleta,
    • walor,
    • plus.