Niemiło [synonimy]

  • Nieprzyjemnie.
  • Nieszczerze.
  • Odpychająco.
  • Antypatycznie.
  • Odstręczająco.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]