Many [mitologia]

  • W rzymskich wierzeniach duchy zmarłych.
  • Ich nazwa miała znaczenie eufemistyczne, podobnie jak eumenidy – dobrotliwe.
  • Ku ich czci odbywały się od 18 do 21 lutego święta tzw. Parentalia.
  • Były także Rosaria (od róży) lub Violaria (od fiołka).
  • W pobliżu, w zagłębieniach ziemi, składano im jako bóstwom podziemia ofiary z mleka, miodu i wina.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły