Ignorant [synonimy]

  • Profan.
  • Laik.
  • Nieuk.
  • Analfabeta,
  • Ciemniak.
  • Fuszer.
  • Niedouczek.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]