Idiocieć [synonimy]

  • Głupieć.
  • Tępieć.
  • Baranieć.
  • Tumanieć.
  • Durnieć.
  • Bałwanieć.
  • Kretynieć.
  • Wariować.
  • Być niespełna rozumu.
  • Być upośledzonym na umyśle.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]