Ideał [synonimy]

  • Doskonałość.
  • Wzór.
  • Przykład.
  • Arcydzieło.
  • Bóstwo.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]