Idealizować [synonimy]

  • Apoteozować.
  • Gloryfikować.
  • Wybielać.
  • Widzieć w różowych okularach.
  • Przecen8iać.
  • Stawiać na piedestał.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]