Mapa myśli

MAPA MYŚLI – eliminuje warstwę słowną, pozwala oszczędzić czas,  jest czytelna i przejrzysta,  uaktywnia obie półkule mózgu, pozwala łatwo nanosić nowe informacje,  daje natychmiastowy wgląd w całość.

Budowa:

  • kartka najlepiej formatu A 3 ułożona poziomo
  • w środku główny temat w formie znaku, symbolu, rysunku
  • napisy, symbole, rysunki na całej przestrzeni
  • pisz tylko słowa- klucze, używaj drukowanych liter
  • z wyrazów twórz konary i gałęzie
  • stosuj różne kolory
  • strzałkami zaznaczaj wzajemne relacje
  • wykorzystuj wykrzykniki, gwiazdki, znaki zapytania, figury, chmurki, dymki, rysunki, symbole,
  • na końcu ustal kolejność (referowania lub pisania)- cyframi.