Marginesowy [wyrazy przeciwstawne]

  • Marginesowy, mniej istotny, mniej ważny, drugoplanowy, uboczny, marginalny, poboczny, drugorzędny.
  • Przeciwstawne:
    • centralny,
    • zasadniczy,
    • podstawowy,
    • istotny.