Markotny [wyrazy przeciwstawne]

  • Markotny, przygnębiony, strapiony, smutny.
  • Przeciwstawne:
    • pogodny,
    • wesoły,
    • zadowolony.