Marnować [wyrazy przeciwstawne]

 • Marnować, zużywać bez korzyści, ze szkodą, trwoni, tracić, marnotrawić, niszczyć.
 • Przeciwstawne:
  • spożytkować,
  • wykorzystywać,
  • użytkować,
  • utylizować,
  • chwytać,
  • oszczędzać,
  • szanować,
  • dbać.