„Marsylianka wielkopolska”

Pieśń patriotyczna, która powstała w 1919 roku dla uczczenia pierwszej rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego (zrywu patriotycznego polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej, toczące się na przełomie lat 1918–1919. Walki zaczęły się 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu, a zostały sprowokowane przez Niemców. Polacy opanowali Dworzec Główny i pocztę, a także kilka fortyfikacji w mieście. Walki zaczęły się także poza Poznaniem).  Autorem tekstu jest powstaniec Stanisław Ryba (Myrius), autorem  muzyki, kompozytor Feliks Nowowiejski, dyrygent, pedagog, organista-wirtuoz, organizator życia muzycznego, szambelan papieski.

Hasło dziś rozbrzmiewa,
Hej za broń powstańcy!
Prusak zdzierać chce sztandary,
Padają ofiary,
Hej za broń!

Łańcuch bohaterów
Z piersi murowany,
Broni grodu Przemysława,
Cześć powstańcom, sława,
Hej za broń!

Sieką wkoło kule,
Łamią się bagnety,
Hej na barykady druhy,
Marsz powstańcy-zuchy,
Hej za broń!

Niemca ogień praży,
Pękają granaty,
Wielkopolski los się waży,
Więc wszyscy na straży,
Hej za broń!

Krwawy bój się toczy,
Już wróg się poddaje,
Wielkopolska ze swych mroczy
Wolna zmartwychwstaje,
Hej za broń!

Dzielni Poznańczanie
Pokazali światu,
Jak Prusaka się wypędza,
Śpiesznie do Heimatu,
Hej za broń!