„Marsz strzelców lwowskich”

Utwór funkcjonuje także pt. „Marsz lwowskich dzieci”. Nie jest znany autor słów, ale powstał do melodii z operetki Leo Falla „Księżniczka dolarów”. Piosenka przedstawia moment wymarszu  w dniu 26.07. 1914 roku 30 Pułku Piechoty Austriackiej na na front bałkański. Po latach funkcjonowało kilka wersji tego utworu  rozpowszechnionego przez lwowiaków walczących w różnych formacjach wojskowych. W literaturze znaleźć można przynajmniej 15 wariantów utworu.

W dzień deszczowy i ponury
Z Cytadeli idą z góry
Szeregami lwowskie dzieci
Idą tułać się po świecie
Idą idą na Warszawę
Pójdą pójdą w boje krwawe
Bo już na nich tam
Czeka Moskal wróg
A więc prowadź prowadź Bóg

Żegnaj siostro żegnaj bracie
Wiem że żałość w sercach macie
Władze płakać wam nie bronią
Na kościołach dzwony dzwonią
Z dala widać już niestety
Wieży kościoła Elżbiety
Więc już zbliża się
Nam odjazdu czas
Chodź uściskaj luba nas

Żegnaj nam historii dwory
Wnet się każdy o nas dowie
Bo my na bój już idziemy
I Moskala tłuc będziemy
A tam nasza lwowska wiara
A więc na przód już
Niech zostanie tchórz
Zaraz wiaro na bój rusz

Hej, koledzy, dajcie ręce,
Może was nie ujrzę więcej
Może wrócę ciężko ranny
Lub dostanę krzyż drewniany
Może ma mogiła stanie
Gdzieś na leśnej hen polanie
Może uda się
Że powrócę zdrów
I zobaczę miasto Lwów