Mater Matuta [mitologia]

  • Rzymska bogini poranku i urodzin.
  • Utożsamiana z Leukoteą (Ino).
  • Świątynia jej znajdowała się w Rzymie na Forum Boarium.
  • Poświęcony był jej obrzęd zw. Matralia (11 czerwca).
  • Świętować go mogły jedynie rzymskie matrony.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły