Marsjasz [mitologia]

  • Postać mitologii greckiej.
  • Jeden z satyrów.
  • Pochodził z Frygii.
  • Uważano go za wynalazcę aulosu, jakkolwiek w rzeczywistości pierwsza miała go sporządzić Atena.
  • Bogini odrzuciła jednak instrument, gdyż gra na nim zniekształcała jej policzki.
  • Marsjasz wyzywał do konkursu muzycznego samego Apollina, a gdy muzy przyznały zwycięstwo bogu, ten ukarał Marsjasza, przywiązując go do drzewa i żywcem odzierając ze skóry.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły