„Matko o twarzy czarnej”

Piosenka, którą można znaleźć w śpiewnikach patriotycznych i religijnych (ostatnio pojawia się w zbiorkach pieśni pielgrzymkowych). Popularna, nie są znani jednak jej twórcy. Niektóre ze źródeł wskazują jako autorkę słów i muzyki Krystynę  Żak.

Ref.
Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej
Matko o twarzy jak polska ziemia znaczonej bliznami
Do serca swego jak Syna nas przygarnij
Królowo nasza, tarczo obronna, módl się za nami

Próżno niejeden wróg wkładał zbroję
By dzieci Twoje zniewolić, ojczyznę zabrać im
Ty choć bez zbroi i bez oręża
Zawsze zwyciężasz, by wskazać, że pokój daje Syn

Ref.
Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej
Matko o twarzy jak polska ziemia znaczonej bliznami
Do serca swego jak Syna nas przygarnij
Królowo nasza, tarczo obronna, módl się za nami

Dziś wróg z ukrycia i bez pancerza
W serca uderza, nie pozwól, by zniszczył Boga w nas
Matko, błagamy, w czas niespokojny
Broń nas od wojny, wierzymy – zwyciężysz jeszcze raz

Ref.
Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej
Matko o twarzy jak polska ziemia znaczonej bliznami
Do serca swego jak Syna nas przygarnij
Królowo nasza, tarczo obronna, módl się za nami

Ref.
Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej
Matko o twarzy jak polska ziemia znaczonej bliznami
Do serca swego jak Syna nas przygarnij
Królowo nasza, tarczo obronna, módl się za nami