Nauka życia

Życiowa scena: Mama i Kuba:  Kuba jedna ręką rozwiesza ręcznik, który zupełnie nie współpracuje, więc mama mówi.
Mama: Kuba,  nie pomogę Ci,  bo uczymy się dorosłości!
Kuba: Nie uczmy się dziś dorosłości,  pouczmy się współpracy!

Wszystko potrzebne!