Matuszewski Ignacy Erazm Stanisław

Ignacy Erazm Stanisław Matuszewski

(2 czerwca 1858, Wilanów, Warszawa -10 lipca 1919)

 

Jeden z najwybitniejszych krytyków literackich drugiej połowy XIX wieku i poczatku wieku XX.

Chciał być chemikiem, ale szybko jego zainteresowania skierowały się w stronę literatury.

Współpracownik „Przeglądu Tygodniowego”, kierownik literacki „Tygodnika Ilustrowanego”, autor artykułów w czasopiśmie „Witeź”.

Kierownik działu humanistycznego Encyklopedii Orgelbranda.

Prezes Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy.

Interesował się spirytyzmem i mediumizmem.

Wybrane dzieła to:

  • „Diabeł w poezji” (1894),
  • „Czarnoksięstwo i mediumizm” (1896),
  • „Swoi i obcy” (1898),
  • „Słowacki i nowa sztuka” (1902),
  • „Twórczość i twórcy” (1904).