Medea [mitologia]

  • Kolchidzka czarodziejka, córka króla Ajetesa i okeanidy Idyi, wnuczka Heliosa.
  • Zakochana w Jazonie pomogła mu zdobyć złote runo, którego strażnikiem był jej ojciec.
  • Razem z Jazonem uciekła  z Kolchidy przed zemstą ojca.
  • W czasie ucieczki zabiła i poćwiartowała swego brata Apsyrtosa, aby opóźnić pościg.
  • Po przybyciu do Jolkos w Tesalii odmłodziła Ajzona, ojca Jazona i spowodowała śmierć Peliasa, złego stryja Jazona.
  • Wygnana z Jazonem z Jolkos, schroniła się w Koryncie, gdzie została opuszczona przez męża, ktory poślubił Kreuzę, córkę króla Koryntu.
  • Medea posłała jej wówczas zatrutą szatę, od której jej rywalka spaliła sie razem z pałacem królewskim.
  • Zamordowała również własne dzieci i uciekła na rydwanie zaprzężonym w latające smoki do Aten, gdzie poślubiła króla Ajgeusa.
  • Z kolei została wypędzona z Aten przez niego lub przez Tezeusza.
  • Powróciła wówczas do Kolchidy, gdzie odzyskała tron dla swego ojca.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły