Medyczne upodobania

Dulska sterylizowała całą rodzinę.