Okres literacki

Pewien etap w historycznym rozwoju literatury.

Okres literacki to inaczej epoka literacka, pewna faza procesu historyczno-literackiego, zawarta w pewnej cezurze czasowej, w ramach chronologicznych.

Ramy takie wyznaczają daty wydarzeń historycznych w dziejach danej społeczności lub publikacja jakiegoś ważnego, nowatorskiego dzieła. O obliczu okresu literackiego decydują:

  • prądy literackie,
  • zadania społeczne czy kulturalne, podejmowane przez literaturę,
  • wspólnota tradycji literackiej, będąca układem odniesienia dla inicjatyw twórczych,
  • formy życia literackiego (np. typ publiczności).