Memu [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
memu forma krótsza liczby pojedynczej zaimków mój, moje Zanieś to memu wychowawcy.