Mi [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
mi forma krótsza celownika zaimka ja Powinnaś mi zaufać.