Memuary

Memuary, pojęcie z języka  francuskiego „mémoire” – pamięć, oznacza pamiętniki, wspomnienia, zapis wydarzeń, w których narrator jest uczestnikiem bądź tez obserwatorem.