Punktualizm

  • Jedna z technik stylistyczno-twórczych we współczesnej muzyce.
  • Zapoczątkowana przez Arnolda Schönberga (1874-1951), kompozytora austriackiego żydowskiego pochodzenia, pioniera muzyki dodekafonicznej i atonalności, przedstawiciela tzw.  drugiej szkoły wiedeńskiej, pierwszego modernisty.
  • Punktualizm polega na całkowitym rozkładzie linii melodycznej i zastąpieniu jej kolorystycznymi plamami dźwiękowymi, tworzącymi punkty barwne dzieła.