Styl w muzyce

  • Styl w muzyce to sposób organizacji materiału dźwiękowego uwarunkowany tendencjami estetycznymi danej epoki.
  • Może to być np. tradycja czy indywidualne predyspozycje twórcy.
  • Dotyczy techniki komponowania, aparatu wykonawczego, właściwości fakturalnych, strukturalnych, okresu historycznego, indywidualnosci twórczej oraz funkcji społecznej.