Styl w sztuce

  • Styl w sztuce to pojęcie używane do klasyfikacji i porządkowania zjawisk artystycznych.
  • Łączy dzieła o tych samych wspólnych cechach formalnych.
  • Używany jest do określania  konkretnych stylów, np. gotycki czy styl romański.
  • Cechami wspólnymi mogą być zjawiska symptomatyczne, warsztat wykonawczy, szkoła, do której przynależy artysta.