Style literatury

Z punktu widzenia stylistyki no stylu decyduje język. Literatura wyróżnia:

 • style indywidualne autora (np. Tadeusza Konwickiego),
 • style indywidualne utworu (np. „Mała apokalipsa”),
 • style typowe gatunku (np. sielanki, ballady),
 • style typowe prądu (np. sentymentalizmu),
 • style typowe epoki (np. klasycyzmu),
 • style kierunku literackiego (np. romantyzmu).

Wśród typowych stylów znaczące są odmiany stylistyczne języka ogólnonarodowego, np. profesjonalizmy:

 • styl naukowy,
 • styl potoczny,
 • styl urzędowy,
 • styl kancelaryjny,
 • styl retoryczny,
 • styl publicystyczny,
 • styl dziennikarski,
 • styl artystyczny.

Wszystkie odmiany stylu wzajemnie się przenikają, oddziałują na siebie, decydują o pięknie literatury.