Meta [synonimy]

  • Cel.
  • Koniec.
  • Miejsce przeznaczenia.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]