Mechaniczny [synonimy]

  • Samoczynny.
  • Automatyczny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]