Metody poznawania świata [romantyzm]

  • Romantycy postrzegali komunikację między sferą ducha a człowiekiem poprzez niezwykłe zjawiska natury, a także sny, objawienia i przeczucia.
  • Uważali, że dokonać tego może jedynie n8ieskażóny cywilizacją lud oraz wybitne jednostki, zwłaszcza poeci.
  • Te bowiem grupy są wyposażone w następujące właściwości poznawcze: intuicję, wiarę i czucie4.
  • Nazywane były przez romantyków „okiem i uchem wewnętrznym” lub „okiem i uchem duszy”.
  • Takie pozazmysłowe widzenie i słyszen9ie było dla romantyków odmianą mistycyzmu.
  • Wynikało to z przekonania romantyków, że takie władze poznawcze człowieka, jak rozum i zmysły, nie są w stanie wyjaśnić tzw. tajemnicy wnętrza wszechrzeczy.
  • Przeciwstawiając intuicję, wyobraźnię i senne wizje poznaniu empirycznemu (badawczemu) romantyzm polski kształtował się jako jedna z odmian irracjonalizmu.
  • Odwoływał sie w ten sposób do ludowej wiary w istnienie sił tajemnych.
  • Romantyzm dezaprobował współczesność, odwołując się do przeszłości i przyszłości  oraz ludowych sposobów poznawania rzeczywistości.