Założenia filozoficzne [romantyzm]

Założenia filozoficzne romantyzmu zakładały:

  • wszechstronny bunt wobec zastanej rzeczywistości,
  • potępienie feudalnej struktury  i absolutystycznych rządów,
  • odrzucenie oświeceniowego racjonalizmu, empiryzmu,
  • traktowanie świata jako jedność opartą na duchu i emocjach,
  • wyeksponowanie „czucia i wiary”,
  • nowe spojrzenie na poczucie tragizmu.