Apoteoza spisku, rewolucji i młodości [romantyzm]

  • Nowy typ patriotyzmu romantycznego wiązany był głownie z radykalizmem i rewolucyjnym sposobem działania.
  • Prowadził w swych założeniach do bezkompromisowej walki dowolnymi sposobami w celu zniszczenia zaborcy.
  • W politycznych programach romantyków oraz w literaturze podnoszono znaczenie spisku i rewolucji.
  • Przed uczestnikami stawiano konieczność wyboru między szczęściem osobistym a dobrem narodu.
  • Dopuszczano nieetyczne, spiskowe  sposoby walki z ciemiężcą.
  • Zadanie to stawiano przed młodymi, nie tylko wiekiem, ale i duchem.
  • Stąd też pochwała młodości, idealizacja młodych bohaterów.
  • Entuzjazm, egzaltacja i skłonność do poświęceń dla romantyków stanowiły podstawę czynów.
  • Młodość miała zburzyć zastany porządek świata.
  • Stare zasady miały być zastąpione ideałami wolnego człowieka, niepodległej ojczyzny, braterstwa i wolności ludów oraz narodowej sztuki.