Nowi bohaterowie i nowy model obywatelskiej postawy [romantyzm]

 • W II połowie XVIII wieku pojawiły sie w polskiej historii nowe wzorce osobowe.
 • Ukształtowały się one pod wpływem obywatelskiej tradycji oświecenia.
 • Ich reprezentantami byli m. in. Kazimierz Pułaski, Tadeusz Kościuszko, Bartosz Głowacki czy Józef Poniatowski.
 • Dla nich sprawy ojczyzny i niepodległości stanowiły wartość  najwyższą.
 • Z tej tradycji wyrósł nowy zastęp romantycznych bojowników, takich jak: Walerian Łukasiński, Piotr Wysocki, Artur Zawisza, Szymon Konarski, Edward Dembowski, Romuald Traugutt i wielu innych.
 • Mieli odmienne poglądy i postawy życiowe, ale walka o niepodległość była ich priorytetem.
 • Uważali, że ojczyzna jest warta ofiary życia.
 • To oni stworzyli nowe wzorce obywatelskich postaw i nowożytnego patriotyzmu.
 • Isto5ta romantycznego patriotyzmu zakładała:
  • całkowite poświęcenie się sprawie narodowej,
  • ożywienie duszy ojczyzny w całym polskim społeczeństwie,
  • utożsamienie interesów narodowych z życiem jednostki,
  • popularyzowanie ideałów etycznej doskonałości,
  • bohaterskie poświęcenie dla spraw ogółu.
 • Idee te znalazły odbicie w literaturze epoki.
 • Dlatego za istotną ceche okresu romantyzmu uważa się dwukierunkowe zależności między życiem i literaturą.