Metonimia [definicja]

Metonimia, takie zestawienie słowne, w którym zamiast nazwy jakiegoś przedmiotu lub zjawiska występuje nazwa obiektu innego, ale pozostającego z tamtym w realnym związku, np. przestrzennym, przyczynowym czy funkcjonalnym.