Metonimia [przyklady]

J. Tuwim „Pierwszy dzień”

  • Strugi marca dudniły w rynnach, „strugi marca” są metonimią wyrażenia „strugi deszczu marcowego”.